Collegium 1704 oznámilo program nadcházející koncertní sezóny, kterou od roku 2015 organizuje v rámci projektu Hudební most Praha – Drážďany paralelně v ČR a Německu. V programu figurují hudební klenoty baroka, ale také zásadní díla pozdějších stylových období.

„Stále se definujeme jako barokní orchestr, barokní repertoár tvoří 80 % naší činnosti. Výlety do pozdějších stylových období vnímám jako vítané oživení a novou výzvu. Ta má velkou odezvu i u publika, čehož může být dokladem naše první uvedení Beethovenovy Sedmé symfonie v uplynulé sezóně. Protože ta reakce byla tak silná, rozhodl jsem se na ‚Sedmičku‘ navázat, a tak v příštím roce v únoru v našem podání zazní Beethovenova slavná Eroica. Rozhodnutí zařadit do programu právě toto dílo je spojené také s tím, že v poslední době často hostuji jako dirigent v Bostonu s tamním orchestrem dobových nástrojů Handel & Haydn Society. Hudba kolem roku 1800 je dominantní součástí jejich repertoáru a Beethovenem se velmi zabývají. Byl jsem tam přizván k realizaci hned několika takových programů,“ vysvětluje dirigent a umělecký šéf Collegia 1704, Václav Luks. Zajímavá bude podle něj konfrontace Eroiky se Symfonií d moll „La Tempestou“ Beethovenova blízkého spolupracovníka a vlivné osobnosti vídeňského hudebního života přelomu 18. a 19. století, Pavla Vranického, v rámci jednoho koncertu.

S dlouhodobou spoluprací s jinou významnou zahraniční institucí, varšavským Institutem Fryderyka Chopina, je spojena i druhá odbočka z barokního hájemství orchestru. „Letos budu dirigovat polský orchestr při finále prestižní Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina, která je v tomto roce věnovaná historickým klavírům. Zazní – jak jinak – oba Chopinovy klavírní koncerty. O několik dní později uslyší jeden z těchto koncertů také diváci v Rudolfinu, v našem nastudování, s čerstvým laureátem soutěže jako sólistou,“ upřesňuje Luks s tím, že jméno sólisty i to, který z Chopinových koncertů Collegium 1704 uvede, orchestr oznámí 16. října.

Listopadový večer v Rudolfinu posluchače zavede v čase zpět do počátků baroka s hudbou Claudia Monteverdiho. Jeho Mariánské nešpory jsou současně dílem, které předznamenalo směr, jakým se bude ubírat evropské myšlení budoucích staletí, a dodnes proto budí obdiv a úctu. V adventní atmosféře si pak mohou diváci ve Dvořákově síni vychutnat společně s Collegiem 1704 a Collegiem Vocale 1704 klenoty vrcholného baroka. V premiérovém uvedení zazní Missa Corporis Domini Jana Dismase Zelenky a zhudebněný mariánský chvalozpěv známý pod názvem Magnificat, jedna z nejoblíbenějších skladeb Johanna Sebastiana Bacha vůbec.

Händelův Mesiáš v legendárním provedení Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 v dubnu 2011

S mimořádnou popularitou je už od počátků spojeno dílo dalšího barokního, původem saského velikána, Georga Friedricha Händela. Jeho oratorium Mesiáš ovládne Dvořákovu síň Rudolfina v březnu příštího roku. Sólových partů se ujmou špičkoví mezinárodní vokalisté: belgická sopranistka Deborah Cachet, americká altistka Avery Amereau, polský tenorista Krystian Adam a italský basista Luigi De Donato.

Posledně jmenovaný bude hlavním protagonistou také závěrečného, premiérového programu sezóny s názvem Il Polifemo. Luigi De Donato společně s Collegiem 1704 posluchačům představí různá barokní zhudebnění starořeckých mýtických příběhů jednookého a tříprstého kyklopa Polyféma.

Vizuálnímu stylu sezóny budou opět vévodit poetické ilustrace divadelníka a výtvarníka Matěje Formana. Tentokrát půjde o výběr z jeho někdejších ilustrací pro nakladatelství Albatros, původně využitých v knize Františka Hrubína s názvem Od jara do jara.