Martin Jaroš (kruh Důvěra)

Ke Collegiu 1704 jsem se dostal, možná jako mnoho posluchačů, přes díla Jana Dismase Zelenky, která pro mě byla vždy nadčasová a originální. Jako student konzervatoře a hudební vědy velice oceňuji zajímavý a nevšední repertoár, který se nepodobá běžnému programu jiných orchestrů. Na dílech již zmíněného Zelenky jsem byl mnohokrát osobně, nejvíce na mě v podání orchestru zapůsobilo provedení mše Missa Omnium Sanctorum. Proto jsem se také rozhodl stát se mecenášem Collegia 1704, abych alespoň trochu podpořil úspěšné a ambiciózní uskupení, díky němuž si můžeme užívat krásu barokní hudby.