Dalibor Hřebíček (kruh Sounáležitost)

Jmenuji se Dalibor Hřebíček. Jsem lékař se specializací v oboru histopatologie a zabývám se mikroskopickým vyšetřováním tkání a buněk s cílem vyhodnotit potenciální přítomnost nádoru, zvláště zhoubného. Následná léčebná onkologická péče je na této nezastupitelné morfologické diagnóze založena. Moje podpora barokního tělesa Collegium 1704 je postavena na dvou aspektech. Aspekt estetický je zřejmý, akustickými smysly vnímající krásu barokní hudby. Je to hudba architektonická, s přísností forem, která ustanovovala muzikanta celebrantem ceremoniálu, v hudebním provedení vyjadřujícím aristokratické a internacionální rysy společenského pořádku. Vždy byla snaha dosáhnout harmonické rovnováhy mezi citem a rozumem. Aspekt filozofický je svět středověkého logického aristotelsko-tomistického myšlení, uznávající existenci tzv. universalií, všeobecnin, držící středověkou společnost myšlenkově pohromadě. Tento svět byl však v druhé polovině druhého milénia poražen tzv. doktrínou nominalismu. A změny v lidském chápání reality potom vedou k adekvátním změnám lidského chování a konání (individualismus romantismu a impresionismu, nadměrná sebe prezentace, emoce nekorigované intelektem, rozvoj veřejné prezentace umění, relativizace věcí, experimentování “mimo zákon”, atd.). Tato porážka logického realismu nominalismem ve středověké debatě byla nejzávažnější událostí v dějinách západní kultury. Mám rád a podporuji Collegium 1704 v čele s charismatickým a nesmírně vzdělaným dirigentem Václavem Luksem, vynikajícími profesionálními muzikanty, obětavými organizačními asistentkami a asistenty, a též hrdými laickými příznivci a mecenáši. Poskytují nám radost a potěšení, a uvědomění si faktu, že prezentovaná barokní hudba je pravdivá s positivním vztahem ke skutečnosti, byť je v současnosti provozována spíše individuálními nebo insulárními jednotkami. Tato hudba je a byla součástí světa mnohem komplexnějšího, integrovanou součást integrující barokní společnosti a kultury, tohoto posledního velkého vzepětí katolické kultury před definitivní porážkou nominalismem.