Dva koncertní programy a hned čtyři premiéry nabídl pražský orchestr Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse návštěvníkům 18. ročníku festivalu Chopin i jego Europa (Chopin a jeho Evropa).

Společně s vokálním ansámblem Collegium Vocale 1704 a sólisty uvedl 17. srpna v novodobé, respektive polské premiéře díla Józefa Krogulského a Antonína Rejchy. O dva dny později zazněl v premiéře na historický nástroj v podání českého klavíristy Lukáše Vondráčka klavírní koncert Antonína Dvořáka a, opět v polské premiéře, symfonie Jana Křtitele Václava Kalivody. Collegium 1704 se představilo na varšavském festivalu už pošesté.

„Těší mě, že na akci s takovým renomé, jako má festival Chopin i jego Europa, přispějeme novodobou premiérou k znovuobjevení jednoho z představitelů polského romantismu, pianisty, skladatele a pedagoga Józefa Krogulského, a především že uvedeme hned několik děl českých autorů – Rejchy, Dvořáka a Kalivody, jehož symfonie právem patří k mistrovským dílům romantismu. Velkou radost mám i z první spolupráce s klavíristou Lukášem Vondráčkem, který má, navzdory svému mládí, za sebou už řadu hvězdných okamžiků,“ řekl před koncerty dirigent a umělecký šéf Collegia 1704, Václav Luks.

Józef Władysław Krogulski měl od dětství pověst zázračného dítěte, v jedenácti letech si vysloužil přezdívku „polský Mozart“. V sedmnácti začal pracovat jako učitel klavíru a současně se na popud svého učitele Józefa Elsnera ujal organizace amatérských kostelních sborů. Pro své sbory začal také psát vlastní duchovní skladby – mše, hymny a kantáty. Jedním z vrcholných děl této tvůrčí etapy nadaného skladatele, jehož život předčasně, v 26 letech, utnulo onemocnění tuberkulózou, bylo jeho oratorium Miserere e mol, které zaznělo 17. srpna v podání Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 ve varšavské Bazilice sv. Kříže. Poprvé pak polští diváci uslyšeli Requiem Antonína Rejchy, jednu z velkých vokálně instrumentálních skladeb českého uznávaného profesora kontrapunktu a fugy na pařížské konzervatoři, z jehož pedagogických spisů studoval i Bedřich Smetana nebo Fryderyk Chopin.

Program o dva dny později v sále Varšavské filharmonie otevřela předehra opery Wanda Antonína Dvořáka, následována Koncertem pro kytaru č. 1, op. 30 Maura Giulianiho, kytarového virtuóza a neobyčejně agilního italského skladatele počátku 19. století. V premiéře na repliku nástroje z roku 1860 pak zazněl v podání českého klavíristy Lukáše Vondráčka Klavírní koncert g moll Antonína Dvořáka.

Foto: Bartek Barczyk/NIFC