Nejnovější nahrávka Collegia 1704, trojCD s operou Jeana-Philippa Rameaua Les Boréades, získalo prestižní francouzské ocenění Trophées 2020 v kategorii Nejlepší operní nahrávka roku!

Nahrávka v podání Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse vznikla v lednu 2020 ve Versailles v rámci turné s tímto fascinujícím a ojediněle uváděným dílem. TrojCD vydalo Chateau de Versailles Spectacle a podíleli se na ní špičkoví sólisté – Deborah Cachet, Mathias Vidal či Benedikt Kristjánsson.