Díky částce 1 251 218 Kč vybrané v crowdfundingové kampani Připravit ke startu, pozor: Vzlet! můžeme vybavit budovu vybavit technikou a zařídit kavárnu, foyer i zázemí pro umělce. Děkujeme všem, kdo přispěli!

Na jaře 2021 plánujeme přesunout část svého programu do budovy Vzletu ve Vršovicích. Toto čerstvě zrekonstruované prvorepublikové kino se chystáme oživit spolu s autorským divadlem VOSTO5 a vršovickým Kinem Pilotů. Těšit se můžete na III. sezónu komorní řady Collegia Vocale 1704 a na oblíbené Zkoušky „Na vlastní uši“, chystáme i nové edukativní projekty.