V těchto dnech navazuje Collegium 1704 nové partnerství s Lobkowiczkými sbírkami. Těšíme se na zajímavé projekty, které díky tomuto partnerství vzniknou, a na rozvíjení našich společných aktivit!

Lobkowiczké sbírky o.p.s. jsou obecně prospěšná společnost, která spravuje umělecké sbírky rodiny Lobkowiczů, které patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe dochovaným rodinným sbírkám v Evropě s historií sahající zpátky v čase o více než tisíc let. Mezi desítkami tisíc sbírkových předmětů jsou jedinečná umělecká díla, ručně anotované partitury, historické zbraně a brnění, a v neposlední řadě je součástí Lobkowiczkých sbírek také knihovna s více než 65 tisíci výtisků vzácných knih a miliony archivních dokumentů, které jsou dokladem vysokého postavení rodu na poli diplomatickém i kulturním a dlouholeté podpoře hudební a umělecké tvorby. Lobkowiczké sbírky byly zkonfiskovány nejprve nacistickým, posléze komunistickým režimem. Po přijetí restitučních zákonů na začátku devadesátých let 20. století, se rodině podařilo dohledat většinu uměleckých předmětů, a vyžádat si je zpět. Poprvé v historii byly tyto skvosty jako celek zpřístupněny široké veřejnosti. Lobkowiczké sbírky jsou vystaveny v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku v Nelahozevsi. 

Nejvýraznějším rysem Lobkowiczkých sbírek je jejich komplexnost, která odráží důležité aspekty kulturního, společenského, politického a hospodářského života ve střední Evropě v průběhu několika století. Mezi nejvzácnější díla patří obrazy světoznámých malířů Bruegela, Canaletta, Cranacha, Rubense, a Velázqueze; sbírky středověkého a renesančního umění; zbraní a pušek; keramiky a porcelánu, včetně nejpočetnějšího dochovaného delftského jídelního servisu na světě (asi 1685). Součástí sbírek je i jedna z největších, nejvýznamnějších a nejzachovalejších soukromých knihoven ve střední Evropě, mezi jejíž poklady patří například dřevořezy Albrechta Dürera z 15. století či vzácný Evangeliář z konce 9. století. Sbírky dotváří jedinečná kolekce hudebních nástrojů, tištěných partitur, partů a libret. Skutečnými poklady jsou rukopisné partitury a korespondence mnohých slavných skladatelů včetně Haydna, Mozarta a Beethovena.