I v následující sezóně pokračuje Collegium 1704 v projektu Objevte české ilustrátory. V brožuře, na koncertních programech, na plakátech i online banerech nás bude celý rok provázet dílo výtvarníka, jehož jméno je spjaté především s divadlem – Matěje Formana. Těší nás, že ho můžeme představit také jako ilustrátora, který dokáže působivě zachytit křehkost, poetičnost i plnost života.

Projekt, v němž se spojuje barokní hudba a výtvarné umění jsme zahájili v sezóně 2020/21 s vynikajícím výtvarníkem Michalem Bačákem. Po vizuálu s jednou z jeho nejznámějších ilustrací Bažant ve Stromovce spolupráce pokračovala i v sezóně 2021/22 díly, která vznikla přímo pro Collegium 1704 – Dahliosauři, Apollón a Dafné (prezentováno na Designbloku) a Orfeus. Jarní částí sezóny nás provázely ilustrace rostlin.